Ratsinformationssystem

Sitzungsteilnehmer - Kurt Huuk  

Anschrift

Kurt Huuk (Foto fehlt: /allris/images/kp/kp555.jpg)   Herrn
Kurt Huuk
Zum Busch 64
28857 Syke
 

Mitarbeit am 26.09.2021

OR Okel  
Gruppe Ortsrat Okel Ortsratgruppenmitglied  seit 01.11.2016 
Ortsräte  
Ortsrat der Ortschaft Okel Ortsratsmitglied  seit 01.11.2016